Idag
Hjælp Bestil

Vind kampen om dine lokale kunder med levering på få timer!

Konkurrencen fra E-handel gør det svært at fastholde kunderne i de lokale butikker.

Nu tilbyder Idag en service, der muliggør levering af varer til dine lokale kunder på få timer i hele landet. På den måde kan du tilbyde dine kunder en række fordele, de ikke kan få andre steder.

Hvordan virker Idag?

Idag virker ved at aktivere almindelige mennesker i lokalområdet som indkøbshjælpere. Når en kunde har brug for levering af varer, går Idags indkøbshjælperen i lokale butikker, køber varerne og leverer dem til døren. Indkøbshjælperen modtager et honorar for leveringen af kunden. Som butik er det muligt at give tilskud til honoraret og tilbyde kunderne hurtig og billig levering.

Hvilke fordele kan din butik opnå med Idag?

Hvad koster det?

Idag er baseret på at almindelige mennesker giver en hånd med levering og modtager et mindre honorar for opgaven.

Idag sætter ikke honoraret for indkøb og levering. Via en enkel honorarmodel faciliterer vi udbud af indkøbsopgaven til indkøbere i området. Honoraret afspejler som regel hvor svær/attraktiv indkøbsopgaven er og afhænger typisk af mængden der skal købes, distance til kunden, hastighed, tidspunkt, området etc.

De gennemsnitlige honorarer afhænger af den service I ønsker at give jeres kunder. Via vores modeller, kan vi give jer et overslag over de forventede omkostninger til honorarer.

Ud over et honorar til indkøberen, der køber og leverer varerne, tager Idag et honorar for vores service.

Kontakt os hvis du vil høre mere: bo@tjek.com